Contoh Soalan :

Pencemaran semakin serius di negara kita. Pencemaran mendatangkan kesan yang buruk. Bincangkan punca-punca pencemaran di negara kita.

Rangka Karangan :

Pendahuluan: Kategori pencemaran-udara, air dan tanah

  1. Punca utama-pembakaran terbuka
  2. Pembuangan sampah tidak sistematik
  3. Pembangunan pesat di bandar
  4. Asap dan sisa perindustrian

Penutup: Semua pihak haruslah bekerjasama

Contoh Jawapan :

Penerangan :