Contoh Soalan :

Kini, Internet merupakan teknologi yang penting dalam kehidupan kita. Tulis satu karangan tentang faedah-faedah Internet dalam kehidupan kita.

Rangka Karangan :

Pendahuluan: Maksud internet

  1. Kebaikan internet-memudahkan urus niaga
  2. Memudahkan komunikasi
  3. Menambahkan ilmu pengetahuan

Penutup: Internet mendatangkan banyak faedah

Contoh Jawapan :

Penerangan :