Contoh Soalan: 

Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan menganjurkan pertandingan syarahan antara kelas. Sebagai setiausaha persatuan, kamu ditugaskan untuk menulis sepucuk surat kepada guru besar untuk meminta kebenaran menggunakan dewan sekolah dan peralatan dewan untuk pertandingan tersebut.

Tulis surat tersebut selengkapnya.

Rangka Karangan :

Pendahuluan:  Alamat pengirim dan penerima – perkara surat

Isi-isi penting:

  1. Memperkenalkan diri
  2. Tujuan meminta kebenaran-pertandingan syarahan-bulan April
  3. Butiran pertandingan
  4. Meminta maklum balas-supaya dapat melakukan persediaan

Penutup:  Berterima kasih

Contoh Jawapan:

Penerangan :